Köpvillkor

HEM >> webshop

KÖPVILLKORAllmänna Villkor


Successful Online HB, organisations nr. 969771-0151 driver webbplatsen reflexrorelsen.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Reflexrörelsen framgår på Webbplatsen.1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen. I Villkoren benämns Successful Online som "Säljaren".


1.2 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Säljaren accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).


1.3 Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.


1.4 Webbplatsen ägs av Successful Online. Innehållet på Webplatsen ägs av Successful Online. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Successful Online.


2. Personuppgifter

Personuppgifter lagras i vårt kundregister vid beställning av vara. Ingen obehörig har tillgång till detta register och uppgifterna lämnas inte ut till andra företag. Läs om vår integritetspolicy här


3. Priser, avgifter och betalning

3.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.


3.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om betalsätt och rabatter på Webbplatsen. Säljaren har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen. Vid betalning med kort via Stripe behöver ditt kort vara öppet för utomlandsköp, då Stripe är en betallösning från USA.


4. Förändring av order

Det går bra att förändra en lagd order, utan kostnad annat än prisskillnad på vara och ev frakt. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats av självklara skäl ej kan ändras.


5. Avbeställning

Avbeställning är möjlig utan kostad fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det är ej möjlig. Kunden är i fall vi effektuerat din order skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör.  För att avbeställa en order ska kunden kontakta oss via e-post info@reflexrorelsen och uppge sitt order nr. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse mottagits från oss.


6. Leveranstid

Leveranstiden är normalt 2-4 vardagar (vid leverans utomlands kan leveranstiden bli något längre) efter mottagen betalning. Under semesterperioder kan leveranstiden vara längre, vilket i så fal anges högst upp på varje sida i butiken. I största möjliga mån kommer alla varor du beställt att levereras tillsammans. Om en vara mot all förmodan skulle avvika mot den utlovade leveranstiden skickar vi delleverans. Säljaren står för den extra fraktavgiften som uppkommer vid delleverans.


7. Leveranssätt

Leverans sker med Schenker eller med Posten. Om paketet är litet så levereras det direkt i din brevlåda. I annat fall sker leverans till ditt närmsta postkontor eller serviceställe.


8. Transport

Om varan skadas eller kommer bort under transporten från Säljaren till Kunden så är Säljaren ansvarig. Om varan skadas eller kommer bort då Kunden återsänder den till Säljaren så är Kunden ansvarig. Om Kunden vid mottagandet upptäcker att försändelsen är transportskadad, skall Kunden omedelbart anmäla detta till Posten eller servicestället. Om dessa ej åtager sig skadeansvaret, skall du kontaka oss.


9. Ej uthämtade/utlösta paket

Vi debiterar 200 kr oavsett köpsumma för att täcka våra hanteringskostnader/frakt för ej uthämtade/utlösta paket. Betalning ska ske inom fjorton (14) dagar räknat från fakturadatum.


10. Bytesrätt/Öppet köp

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Mottagaren har rätt att ångra sitt köp eller byta till annan storlek, färg eller vara inom 14 dagar. Varan ska vara oanvänd (får ej tvättas) och returneras i originalförpackning med eventuella originalhandlingar inom 14 dagar.


Kontakta oss via e-post info@reflexrorelsen.se innan du returnerar ditt paket. Uppge då ditt order nr och vilken vara det gäller. Uppge även om du istället vill byta mot annan vara, alt. om pengarna ska returneras till Kunden. Kunden som returnerar en vara får själv stå för returfrakt och transportrisk.

Säljaren mailar dig när returen inspekterats och godkänts/icke godkänts. Vi löser inte ut försändelser som återsänds mot postförskott eller inte är fullt frankerade.

Använda varor eller varor som returneras i skadad eller utebliven förpackning skickas tillbaka utan åtgärd.


11. Reklamationer

Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad skall mottagaren eller beställaren kontakta oss via e-post, info@reflexrorelsen.se och ange felet så snart som möjligt. Specificera aktuell produkt och beskriv problemet. Beställarens order nr måste också anges. Kund som returnerar en felaktig vara står för transportrisk, men ej för returportot av s.k. ersättningsvara. Vi mailar dig när returen inspekterats och godkänts/icke godkänts. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av oss.


12. Garantier

Vi lämnar 1 års garanti på alla våra produkter. Enligt konsumentköplagen har du även rätt att reklamera en vara inom tre år, om den visar sig ha varit felaktig vid leveranstillfället.


13. Returer

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.


14. Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.


15. Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.


16. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.


17. Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser och villkor utan varsel. Det viktigt att du tar del av våra aktuella villkor innan du gör en beställning. Det är villkoren och priserna vid beställningstillfället som gäller. Vi reserverar oss för uppenbart felaktiga uppgifter och slutförsäljning.
Dessa Villkor har fastställts den 2018-05-01


Reflexrörelsen

c/o Successful Online HB

Västerängsvägen 49, 182 47 Enebyberg.


E-post info@reflexrorelsen.se.


Organisationsnr 969771-0151.

Företaget innehar F-skattsedel

.

REFLEXRÖRELSEN:

C/O Successful Online HB

Västerängsvägen 49, 182 47 Enebyberg.

info@reflexrorelsen.se | www.reflexrorelsen.se

Copyright @ All Rights Reserved

Följ Reflexrörelsen

Organisationsnummer: 969771-0151

Godkänd för F-skatt